Posted by on 12/2012 in Installation, Street/Community Art | 1 comment

Jong en Oud

Vanuit centrum van de kunsten H19 (Oosterhout) heb ik in samenwerking met basisschool de Touwbaan en zorgcentrum Oosterheem een kunstwerk gerealiseerd. De ouderen van Oosterheem heb ik gevraagd foto’s mee te nemen, waarop te zien is hoe hun jeugd eruit zag. De leerlingen van de Touwbaan heb ik de opdracht gegeven hun dagelijks leven vast te leggen met een digitale camera.
De jongeren en ouderen zijn uiteindelijk met elkaar om de tafel gaan zitten om elkaar te interviewen. Zo konden zij een kijkje nemen in elkaars jeugd.
Dit resulteerde in een kunstwerk. Het kunstwerk bestaat uit een deur, waarvan het raam aan twee kanten een projectie laat zien, een lessenaar, waarop de leerlingen verhalen hebben geschreven over hun leven, en een stoel. Deze stoel laat verhalen horen waarin de ouderen vertellen over hun jeugd.
De school en het zorgcentrum liggen tegenover elkaar, ze kunnen dus naar elkaar  kijken. Dit is terug te zien in het kunstwerk waarbij ze naar elkaars leven kunnen kijken met de deur als venster. Doordat er aan twee kanten geprojecteerd wordt, komen er mooie combinaties tevoorschijn waarbij foto’s elkaar overlappen.

Initiated by centre of arts H19 (Oosterhout), I realised an artwork in collaboration with primary school de Touwbaan and care centre Oosterheem. I asked the residents from Oosterheem for photographs, in which can be seen what their youth looked like. I gave the pupils the assignment to capture their daily life, using a digital camera.
Eventually the children and the elderly came together to interview each other. This way they could take a peek in each other’s childhood.
This resulted in an artwork. The artwork consists of a door, which shows projections on each side, a writing desk, on which the students wrote stories about their lives, and a chair. This chair lets you hear stories, told by the elderly.
The school and the care centre are located next to each other, they can look at each other. This is shown in the artwork, where they can take a look at each other’s lives with the door functioning as a frame. The two-sided projection provides beautiful combinations where photographs overlap each other.

One Comment

  1. 25/12/2014

    Heerlijk creatief weer Leo 😉

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *